Nei takk til billån hos forhandleren

Når du står med nøklene til din nye bil hvor du gjennom lengere tid har overveiet om du skulle ha nye bil eller ikke, samt hvilken modell det måtte være og etter noen prøveturer er du ikke lengere i tvil – det eneste som egentlig mangler å falle helt på plass er finansieringen. Her tar…

Mange SMS lån opprettes på farten

Etter å ha undersøkt et bredt utsnitt av alle opprettede SMS lån, kan jeg på bakgrunn av dette konkludere med at det er en overvekt av opprettede SMS lån, som opprettes på farten. Dvs. at man oppholder seg et sted hvor man av den ene eller annen årsak har gått tom for penger og mangler…

Lån til ferien med barna

Når man har barna hjemme i skolenes ferie, så forventer de helt automatisk at det skal skje noe, så de ikke skal kjede seg i en hel uke. Hvis man som forelder også har fri og tid til å bruke tiden med sine barn, er det nærliggende å arrangere noe. Det kan enten være noe…

Lån penger til kjøp av virksomhet

Store deler av verden har befunnet seg i en global finanskrise i flere år. Lavkonjunkturen har rammet mange hardt, hvilket har betydd at virksomheter har måttet lukke og forlate, av den simple årsak at forbrukerne har blitt forsiktige og har skrudd ned og av for deres forbruk. Det har gjort at virksomhetene ikke har kunnet…

Hva er en syklisk aksje?

I begrepsguiden beveger vi oss igjen i retning av aksjehandel. Det er alltid relevant å klarlegge vanskelige begreper innenfor aksjehandel idet det er et emne som har en stor betydning for veldig mange mennesker. Selv om man kanskje ikke selv er investor på fulltid, så er det fortsatt ganske fint å ha styr på termene.…

Hva er Crowding In?

Hva er mer opplagt enn etter en blogg omhandlende det interessante økonomiske begrepet Crowding Out, så har det blitt tid til en blogg om et annet interessant begrep, nemlig Crowding In. Begrepene minner om hverandre i ordlyd og beskriver også litt den samme tendensen. Crowding out forteller jo som kjent om de langsiktige konsekvenser ved…

Hjelp miljøet – skap bæredyktig utvikling

Det er bruk for at vi alle tar et ansvar. Vi har et felles ansvar om å begrense CO2 slippet og dermed hjelpe miljøet. Global oppvarming er det nye fenomenet og det betyr at det over tid oppleves store endringer i det klimaet vi befinner oss i, grunnet de miljøpåvirkningene som vi i høy grad…