Hva er bruttonasjonalprodukt?

I denne begrepsguide-serien, har jeg nå kommet til forklaringen av et begrep som du ganske ofte hører i media, og derfor også er et meget relevant begrep å forstå for den gjennomsnittlige nordmann. Begrepet er Bruttonasjonalprodukt – eller BNP som det ofte forkortes eller blir kalt. I denne bloggen vil vi kalle begrepet BNP.

 

BNP er et uttrykk for et lands samlede verdi av produksjon i løpet av et år. BNP er et produkt av både privat og offentlig produksjon på for eksempel ett år. Dette betyr at BNP forteller oss hvor mye f.eks Danmark, Norge eller Sverige produserer i løpet av et år. Verdien av landets samlede produksjon inkludert landets netto eksport.

 

Når du hører begrepet i media vil man typisk snakke om BNP-vekst, dette måles ved å sammenligne BNP-tall fra året før med de siste BNP-tallene og på denne måten finner man ut hvordan økonomien har utviklet seg. Med andre ord, hvordan landets totale produksjon er i et år i forhold til et annet år. Her er det selvsagt et økonomisk mål, at veksten er positiv, slik at landets samlede økonomi utvikler seg positivt.

Billiga lån

Hvordan bruker man BNP

BNP er en typisk måler for et lands samlede velstand. Derfor vil man vanligvis ta landets totale BNP og dividere med befolkningstallet, for å få begrepet BNP per innbygger. Dette er en typisk måler for velstand i de fleste steder i verden.

Videre er det relevant å nevne at for å kunne bruke BNP som en måler på noe som helst, så er den renset for inflasjon, og produksjonen er selvfølgelig renset for inflasjon i priser og derfor beregnet i faste priser.

I tillegg har det vært kritikk av BNP som velstandsmåler, da BNP er et samlet uttrykk av landets vekst og produksjon, men det tas ikke hensyn til for eksempel store forskjeller i befolkningens inntekt og hvor mye enkeltpersoner har bidratt til dette BNP-tallet.

Oppsummert kan man igjen si at BNP er et samlet uttrykk for den mengden verdi et land produserer i løpet av et år. Det er ikke dermed sagt at det er verdien av de varene som faktisk produseres, men like mye et uttrykk for omsatte varer og tjenester, som også er et uttrykk for produksjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *