Hva er en emisjon?

For å fortsette i sporet omkring aksjer, vil jeg denne gangen ta opp temaet, aksjeutvidelse, eller emisjon om du vil. Hva betyr en emisjon for selskapet og hva er det egentlig selskapet gjør når det foretar en såkalt emisjon?

En del av selskapets aktiva er aksjekapitalen. Aksjekapitalen er et begrep omfattende den kapital som er investert i selskapet i forbindelse med emisjonen ved dannelsen av et aksjeselskap.

Det kan for eksempel være innskutt inn en aksjekapital på 1 million i forbindelse med stiftelsen av selskapet. Selskapets aksjekapital vil da være på 1 million kroner.

Aksjekapitalen er inkludert i selskapets verdier, og det vil naturligvis spille en svært viktig rolle i selskapets egenkapital. Egenkapital banalt sett er bare selskapets eiendeler fratrukket. forpliktelser slik som evt. gjeld.. Selskapet har kanskje en gjeld på 200.000.

Dette vil, i mitt eksempel resultere i en egenkapital på 800.000 kroner.
Selskapet ønsker kanskje å utvide eller øke sine egne midler, og dette kan skje ved en emisjon (kapitalforhøyelse), som åpenbart betyr at mer kapital skytes inn i selskapet. En emisjon vil reflektere dette.

Blue Piggy Bank WIth Coins

Selskapet velger bare å tilby flere aksjer enn før. Disse nye aksjene vil kanskje totalt ha en verdi på 200.000 kroner. Det finnes en rekke tekniske regler rundt dette. Før man kan foreta en emisjon må det en endring til i vedtektene. Disse endringene må gjøres på generalforsamlinger osv. og dertil kommer en rekke krav til det tekniske og det formelle i forbindelse med emisjonen. Det er videre viktig å komme inn på alle de tekniske detaljene i denne forbindelsen.

Selskapet oppretter altså flere aksjer for å reise kapital. Dette vil igjen styrke egenkapitalen og likviditeten.

Dette betyr at en emisjon ganske enkelt forklart blir at du velger å tilby flere aksjer enn før, og på denne måten kan oppnå en større aksjekapital, som regnes med i selskapets eiendeler og dermed spiller en sentral rolle i selskapets egenkapital.

I tillegg kan en emisjon brukes til å redusere selskapets gjeld. Dette kan gjøres gjennom en såkalt gjeldskonvertering, hvor selskapet kan tilby en kreditor de skylder eks. 200.000 kroner, at det konverteres til aksjekapital i stedet.Dermed vil selskapet ikke lenger skylde de pengene, og gjelden vil bli redusert med 200.000 kroner samtidig med at aksjekapitalen blir styrket med 200.000 kroner.

Emisjoner kan gjøres på mange forskjellige måter, men hovedsakelig med det samme formål. Egenkapitalen styrkes gjennom økt kapital i selskapet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *