Hva er et blankolån?

Etter en travel periode er jeg igjen tilbake på bloggen med enda flere begreper som skal forklares, så helt vanlige mennesker er bedre utrustet til å klare seg i det kompliserte finansielle systemet. Tidligere har disse sidene båret et større preg av diskusjon enn av reel forklaring. Denne gangen blir det nok en blanding av…

Hvordan får du til boligfinansiering?

Kjenner du til alle utgifter i forbindelse med å bli boligeier? Kjenner du til alle de forskjellige lånene man kan ta opp, hvor avdragene er forskjellige. Og vet du at det både kan være fast og variabel rente? Det skal både betales på banklån og lån hos kreditforeningen. Du må betale et depositum, og i…

Fordelene ved et budsjettskjema

Hvis man vil ha en økonomi med orden og systematikk, er et budsjettskjema veien videre. Dette hjelper deg med å skape systematikk og overblikk. Man bør absolutt ikke undervurdere dette. Ved å ha et budsjettskjema, kan man for årets 12 måneder ha en oversikt over alle utgifter for hver enkelt måned. Både de faste utgiftene…

Budsjettkonto for å skape overblikk

En budsjettkonto er en konto som du setter inn penger på hver måned og som alle utgifter skal trekkes fra. Det betyr at de pengene du har igjen etter at du har overført til budsjettkontoen, er de pengene du har til å kose deg for i den gjeldende måneden. Man overfører kun en gang i…

Lån penger til konfirmasjonsgave

Om ikke lenge er det igjen konfirmasjonstid for et nytt kull av unge mennesker som skal tre inn i de voksnes rekker og bekrefte sin dåp og dermed troen på den kristne Gud. Det betyr også at det skal holdes store konfirmasjonsfester for veldig mange unge, hvor gaver er en fast del av disse arrangementene.…

Hva er en byggetillatelse?

Etter flere blogginnlegg som i hovedsak har dreid seg om begrepsforklaringer av økonomiske begreper i boligmarkedet og børsmarkedet, er det nå på tide å bevege seg inn på en litt annen bane. Vi holder oss egentlig fortsatt til noe som har å gjøre med bolig, men ikke så mye den finansielle delen av boligmarkedet. Denne…

Hva er en boligkrise?

For ikke lenge siden tilføyde jeg et kapittel i begrepsguiden som tok for seg begrepet boligboble. Her ble vi raskt enige om at en boligboble ikke er det mest hensiktsmessige for en fungerende økonomi. Vanligvis er ikke bobler en god ting, da de gjerne har det med å sprekke. Når vi har forklart begrepet boligboble,…

Hva er en boligboble?

En boligboble er et mye brukt begrep, i hvert fall i sammenheng med finanskrisen. På mange måter er det en av de farligste økonomiske tendenser som et samfunn kan stå overfor. Derfor er det også viktig å bruke en blogg på denne siden for å få det grunnleggende vedrørende dette begrepet forklart. En boligboble oppstår…

Hva er en børskurs?

Jeg har tidligere i denne begrepsguiden tatt for meg emnet børs og børsnotering. Derfor har vi nå rimelig grunnleggende kunnskap om hva en børs egentlig er. Men det er fortsatt noen relevante begreper igjen, som fortjener et par linjer med forklaring i denne veiledningen. Et av disse begrepene er børskurs. Det er i seg selv…

Hva er boligskatt?

Boligskatt kalles også arveavgift. Boligskatt er den avgiften man må betale til staten, når man arver. Når man arver, må man betale en avgift til staten. Denne avgiften kalles boligskatt eller arveavgift. Det er forskjellig hvor mye man må betale i boligskatt, alt etter hvem man er i forhold til den avdøde. Hva er prisene…