Hjelp miljøet – skap bæredyktig utvikling

Det er bruk for at vi alle tar et ansvar. Vi har et felles ansvar om å begrense CO2 slippet og dermed hjelpe miljøet. Global oppvarming er det nye fenomenet og det betyr at det over tid oppleves store endringer i det klimaet vi befinner oss i, grunnet de miljøpåvirkningene som vi i høy grad er en del av. Derfor bør vi alle forsøke å skape et bedre miljø og det arbeides hardt på å skape bæredyktig utvikling mange steder, slik at vi begrenser CO2 utslippet og hjelper den neste generasjonen som vil bli påvirket. Det dreier seg om alt fra å lage biler som kjører lengere på literen, eller lage biler som kjører på elektronikk i stedet for brennstoff. Det handler om å kunne gjenbruke elektrisitet. Solceller er et annet initiativ, hvor man bruker solens stråler til å skape varme på i boligen. Det er heldigvis mange høyutdannede som arbeider i modeller, hvor man kan utvikle samfunnet til i høyere grad å kunne gjenbruke effekter i andre sammenhenger, slik at det reduseres på utslippet.

Vi skal alle hjelpe til

Den egoistiske samfunnsborgeren vil være likeglad med hvordan vedkommende lever, for når vi kommer til tiden hvor den globale oppvarming blir så ekstrem at den får alvorlige konsekvenser for våres gjøren på jorden, så er vedkommende allikevel borte og så betyr det ikke noe for ham. Men hvis alle lever etter den oppfattelsen, så vil den globale oppvarming medføre at det på jorden vil være store områder hvor det om 100 år vil være så varmt at folk ikke kan overleve der. Det vil være andre steder hvor det vil være så kaldt at man ikke kan overleve der. Det vil være steder hvor vannstanden vil stige så markant, at grunner og hus blir tatt av floder og hvor det kan komme alvorlige regnbyger og uvær som får alvorlige konsekvenser for de som er i området. Derfor blir man nødt til å forholde seg til at vi alle har et felles ansvar for å gjøre verden til et bedre sted å være. Både for oss selv, men også for de som skal overta jorden, når vi på et tidspunkt ikke lengere er her selv.

Lån kan være en hjelp

Det er mulig at man på egen hånd kan foreta initiativer som hjelper vårt samfunn og jeg må si at det bør man kraftig overveie å gjøre alvor ut av. Noen vil komme av seg selv, fordi det vil komme nye tiltak som vil erstatte eldre tiltak og bli vedtatt ved lov, slik at det ikke eksisterer noe valg. På andre områder har man fortsatt et valg. Jeg kan kun oppfordre til at man får installert solceller og jeg kan kun oppfordre til at man kjører i en bil som er mer økonomisk. Begge deler gagner også en selv, fordi det er billigere enn hva man ellers har kjent til. Så man får også selv masse ut av det. Derfor må man også ta de midlene i bruk som er for at man kan være med på bølgen, nemlig spare penger og hjelpe miljøet til noe som er mye mer bæredyktig. Slik jeg ser det gir det god mening at man gjør alt for å låne penger som brukes på f.eks. å få solceller på taket av sitt hus. Et lån kan gjøre at man kan finansiere noen ting som både kan være en fordel på både kort og lang sikt og som er bra for den planeten vi skal passe på. Et lån kan være en hjelp til deg selv og spesielt til vår planet. Det er noen overveielser som er verdt å gjøre seg. Man bør vurdere hvordan man kan prege samfunnet og hvordan man kan bidra til forbedringer på miljøområdet.

Lån deg ut av utfordringene

Når man selv kan spare penger på å gjøre miljøforbedringer, så er det dumt å ikke utnytte seg av det. Derfor kan et lån fint forsvares når det gir deg lavere regninger og samtidig hjelper samfunnet. Så er det fortsatt en interessant og god situasjon for oss alle. Hvis du selv har evnene til å utvikle ting som kan bidra i den rette retningen, så mottas det hjertens gjerne. Det er bruk for folk med nye idéer, folk som kan gi et skubb i den rette retningen, til gavn for alle.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *