Hva er en syklisk aksje?

I begrepsguiden beveger vi oss igjen i retning av aksjehandel. Det er alltid relevant å klarlegge vanskelige begreper innenfor aksjehandel idet det er et emne som har en stor betydning for veldig mange mennesker. Selv om man kanskje ikke selv er investor på fulltid, så er det fortsatt ganske fint å ha styr på termene. Når man skal handle, og ikke minst, når man ser de finansielle nyheter på TV – eller leser Business sidene i avisen.

Denne gangen skal vi behandle begrepet «Syklisk Aksje» – det er et begrep som fortsatt anvendes ganske ofte og det er et ganske dekkende og ikke minst relevant begrep å kjenne til når man snakker om aksjer med eksperter eller med venner og bekjente.

En syklisk aksje er i all sin enkelthet en konjunkturfølsom aksje. Dette er i seg selv ikke særlig dekkende, med mindre man vet presist hva det vil si å være konjunkturfølsom i denne sammenhengen.

Når man snakker om økonomiske konjunkturer, så vil det i bunn og grunn si utviklingen i samfunnsøkonomien herunder særlig veksten i samfunnsøkonomien. Om det går bra eller dårligt. Man snakker ofte om at det er høykonjunktur hvis veksten i BNP ligger på 2,5 % eller derover, mens det er lavkonjunktur hvis veksten tilsvarende ligger under 2 %.

Høy påvirkning utenifra

At en aksje påvirkes mye av de samfunnsøkonomiske konjunkturer betyr at aksjens kurs og dermed aksjens pris kan svinge voldsomt i forbindelse med konjunkturendringer i samfunnet. Det vil typisk stige ganske betraktelig i verdi når det er høykonjunktur mens verdien vil tilsvarende falle i lavkonjunktur.

Gode eksempler på bransjer som er hardt påvirket av konjunkturer er bransjer hvor varene i høy grad påvirkes av forbrukernes pengepung. Det vil si varer som ikke er nødvendige, men i høyere grad er fint å ha, ofte kalt forbruksgoder. Det betyr at industri og transportvirksomheter typisk vil være eksempler på sykliske aksjer.

Det motsatte av en syklisk aksje er en defensiv aksje, hvor varene i høyere grad er definert ved å være nødvendige. Herunder kan nevnes både mat og medisin. Novo Nordisk er et godt eksempel på en aksje som ikke er syklisk, men derimot defensiv. Dette skyldes at det alltid vil være et behov og et marked for medisin.

Man kan dog ikke gardere seg helt mot kursutsving, da investorenes mentalitet kan endre seg mye i takt med økonomien.

Men en syklisk aksje er altså en aksje som er følsom overfor hvor mange penger forbrukerne har. Typisk altså aksjer fra bransjer som beskjeftiger seg med forbruksgoder i stedet for nødvendigheter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *