Mange SMS lån opprettes på farten

Etter å ha undersøkt et bredt utsnitt av alle opprettede SMS lån, kan jeg på bakgrunn av dette konkludere med at det er en overvekt av opprettede SMS lån, som opprettes på farten. Dvs. at man oppholder seg et sted hvor man av den ene eller annen årsak har gått tom for penger og mangler ekstra for å kunne fullføre det prosjektet man er i gang med. Derfra, hvor man er, bruker man så sin smarttelefon til å søke om SMS lån og det går veldig raskt med å få behandlet disse søknadene og kort tid etter får man overført penger til sin konto, så man kan ferdiggjøre det man er i gang med.

Det smarte ved SMS lån

SMS lån er smart, fordi man kan låne penger uansett hvor man er i verden, når bare man har adgang til internett. Det kan de fleste klare med deres respektive mobiltelefoner, som i dag ikke kan anskaffes uten at den kan gå på internett. 3G og det seneste 4G nettet, har gjort det mulig at man også med en fornuftig hastighet, de fleste steder, kan bruke internett fra mobiltelefonen. Så, hvis du halvveis gjennom en uke på en festival har funnet ut av at det er dyrere å være på festival enn du hadde regnet med, så har du en løsning. 3 ganger mat om dagen til dyre kafeteria-priser og masse væske, med og uten prosenter, har gjort at du ikke lengere har råd til å bli resten av uken ut, så er SMS lån noe for deg. Man vil under ingen omstendigheter stoppe halvveis og slett ikke hvis man har billett til hele festivalen. Fra plassen kan du så bruke tid på å ta et SMS lån, så du kan få overført penger og fortsette på festivalplassen. Det kan også være i andre sammenhenger at du er isolert et sted ute i verden og mangler penger for å komme videre eller for å komme hjem, så er SMS lån den beste mulige løsningen for deg. Min undersøkelse har vist at de som en gang har tatt SMS lån, har vært veldig fornøyde og derfor neste gang de har havnet i en tilsvarende situasjon, så er SMS lån raskere blitt et tema enn det var første gang, rett og slett fordi man vurderer det til å være en komplett løsning.

Forskjellen på forbrukslån og SMS lån

SMS lån hører inn under den store gruppen av forbrukslån som finnes. Dog er SMS lån en del annerledes i sin struktur enn vanlige forbrukslån. Ved SMS lån arbeider man med mye lavere beløp. SMS lån er små lån med korte løpetider. Det er fundamentalt en motsetning til forbrukslån, hvor man ofte låner store beløp, utregner betalinger som betales tilbake over en årrekke for å holde den månedlige betalingen på det lavest mulige nivå. SMS lån har kort løpetid. Det er ofte under et år og gjerne ned til ganske få måneder. Derfor kan man godt tillate seg å sette SMS lån i en kategori for seg selv. Det er lån av en mindre størrelse, som man raskt betaler tilbake igjen. Lån som altså raskt er ute av ens økonomi og som kun opprettes når man står og mangler litt penger. De utgiftene man har, kan variere mye, men hvis ens innkomst er den samme hver eneste måned, så kan det bety at man i en måned har et stort overskudd og i en annen går ut med et underskudd. For ikke å lage overtrekk eller i den måneden med underskudd, så er SMS lån en mulighet hvor man så betaler det av senere når man den neste måneden har mer overskudd på sin konto. Det er også mange som bruker SMS lån til å rette opp på økonomien i trange måneder, men de fleste bruker det som de, som er ute på tur, ikke har penger, men faktisk mangler penger og bruker effekten av at det kan klares fra mobiltelefonen, hvor man via en kode får adgang til utbyders hjemmeside og derfra kan søke om et lån. Behandlingstiden er kort og pengene overføres lynraskt til kontoen. Den korte behandlingstiden gjør at man kan reagere spontant på at man plutselig mangler penger. Det går altså ikke flere uker før det har gått gjennom. Hvis det var tilfellet, er effekten vekk og så har man funnet en annen løsning på å få tak i penger. Hele prosessen klares raskt og så er man klar til å bruke de pengene man har lånt. Neste gang du mangler penger, så husk at du har mulighet for SMS lån. Det er det mange andre som husker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *