Rådighetsbeløpet er en individuell vurdering

Hvis man kommer til møte i banken angående budsjettlegninger og en vanlig vurdering av om man kan låne penger til noe som helst, så blir ens innkomst og utgift satt i noen skjemaer, som så lynraskt beregner hva man har til rådighet til seg selv hver måned, når alle utgifter er betalt ut. Fra det tallet vurderer de så om det er rimelig ut fra omstendighetene å leve for det beløpet. Hvis du spør meg er det en feil måte å gripe tingene an på. Det er det flere forklaringer på. Det viktigste å poengtere i sammenheng med dette er at i mine øyne er rådighetsbeløpet en individuell vurdering hvor en fagmann kan ha mange års erfaring og en bred viten om privatøkonomi, men jeg mener helt klart at det favner bredt, i forhold til hva folk kan og vil leve for til eget forbruk. Det er veldig forskjellig hvor løst pengene sitter på oss når vi er ute noen steder og noen har ikke det samme behovet for å gjøre nye investeringer og blir sjeldent fristet av muligheter. Disse vil uten tvil kunne klare seg med et mye lavere rådighetsbeløp. Det behøver man ikke sette inn i skjemaer og diagrammer for å finne ut av.

Sosial arv

Den sosiale arv er også viktig i denne sammenhengen. Det er for å være helt presis hva det er for familie og øvrig miljø vi kommer fra. Den oppveksten vi har bak oss betyr mye i forhold til hvordan vi agerer – også med våres penger. Det betyr også noe hvor man har hatt sin oppvekst. Folk på landet passer f.eks. mer på deres penger enn folk i storbyen gjør. Derfor er det alltid en rekke forhold man bør studere nøye og det ville være på sin plass med et litt mer nyansert bilde av hva som kreves som månedlig rådighetsbeløp. Man kan godt på egen hånd gjøre en vurdering av hva som er rimelig for en selv å ha som tilgjengelig rådighetsbeløp. Ved å kikke på sine transaksjoner på kontoen gjennom en lengere periode, kan man godt lage noe som minner om et gjennomsnittlig beløp. Det skal være en buffer, så det er litt å ta av i begge ender, men det er mulig å finne et beløp som skal kunne dekke hva det er behov for, både i måneder med lite aktivitet og i måneder med f.eks. mange bursdager.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *