Baksiden ved en lav utlånsrente

De fleste moderne og frie økonomier verden over er utstyrt med en sentralbank, som blant annet trykker penger, setter renten og styrer valutakurser. Det Europeiske fellesskap har også en slik bank, den Europeiske Sentralbank, som har den overordnede innflytelsen i forhold til en lang rekke økonomiske forhold hos medlemslandene. Denne økonomiske diskusjonen vil allikevel ikke…

Hva er Cashflow?

På denne bloggen fortsetter begrepsguiden. Det er fortsatt massevis av finansielle og handelsmessige begreper som skal avdekkes. Denne gangen har vi kommet frem til et av de litt mer interne punkter i virksomhetsregnskapet, men ikke desto mindre et begrep som allikevel høres omtalt i ny og ne. Som overskriften så pent avslører, så er det…