Hva er Crowding In?

Hva er mer opplagt enn etter en blogg omhandlende det interessante økonomiske begrepet Crowding Out, så har det blitt tid til en blogg om et annet interessant begrep, nemlig Crowding In. Begrepene minner om hverandre i ordlyd og beskriver også litt den samme tendensen. Crowding out forteller jo som kjent om de langsiktige konsekvenser ved…