Mange SMS lån opprettes på farten

Etter å ha undersøkt et bredt utsnitt av alle opprettede SMS lån, kan jeg på bakgrunn av dette konkludere med at det er en overvekt av opprettede SMS lån, som opprettes på farten. Dvs. at man oppholder seg et sted hvor man av den ene eller annen årsak har gått tom for penger og mangler…