Hjelp miljøet – skap bæredyktig utvikling

Det er bruk for at vi alle tar et ansvar. Vi har et felles ansvar om å begrense CO2 slippet og dermed hjelpe miljøet. Global oppvarming er det nye fenomenet og det betyr at det over tid oppleves store endringer i det klimaet vi befinner oss i, grunnet de miljøpåvirkningene som vi i høy grad…